Siseveebi eesmärk on suurendada klastri osapoolte vahelist koostööd, toetamaks seeläbi Strateegia poolt kirjeldatut. See on ühine koostöökeskkond.

Siseveeb võimaldada järgnevat:

Loomisel lahendusele seatud põhimõtted:

Klastri siseveebi võiks visualiseerivalt jagada nagu on kujutatud Joonis 1. Selle keskmes on strateegia ja tegevuskava ning seda toetavad korraldatavad sündmused ja vahendatavad uudised. Infovahetuse veebikeskkond (Notion), videokõnede ja chat tööriist (Teams) ning dokumendihalduse lahendus (Sharepoint) on omavahel sidusalt seotud ja koondatud ühte süsteemi.

Joonis 1: Siseveebi ülesehitus.

Joonis 1: Siseveebi ülesehitus.

Siseveeb on loodud täiendama muuhulgas klastri kodulehel olevat infot, eristudes aga sellega, et on suunatud eelkõige klastri siseseks tööks, ning on ka oma olemuselt detailsem, töisem ja vähem ametlik.

Lihtsaim viis siseveebi ligipääsuks on läbi klastri kodulehe menüüst (Kuvatõmmis 1).

Kuvatõmmis 1. Digitaalehituse koduleht koos päises oleva viitega “siseveeb”.

Kuvatõmmis 1. Digitaalehituse koduleht koos päises oleva viitega “siseveeb”.

Klastri siseveeb on üles ehitatud põhiliselt kahele kesksele lahendusele:

Kokkuvõte

Edukate veebisaitide arendamiseks on klastri liikmete konstruktiivne sisend ja ideed väga teretulnud.

Kui teil on tagasisidet, lisainfot või küsimusi, võtke ühendust: [email protected].

Tehniliste küsimuste korral [email protected].